Gjerpen Menighet har fått ny nettadresse: www.gjerpenkirke.no.

De gamle sidene fra www.gjerpen.no kan fortsatt en stund leses her.